Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/319/17 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 28 lutego 2017r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe