Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.35.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 marca 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXXVI/277/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej S - 1 uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIIII/240/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 listopada 2008 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe