Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.30.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 marca 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Mierzęcice nr XXVIII/215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe