Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/185/2017 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe