Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/186/2017 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe