Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Zielona dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe