Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WOK.032.8.2017.WES Burmistrza Miasta Pyskowice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe