Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Lędziny; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 3 marca 2017 r.

do Porozumienia nr 216/2014 z dnia 1 października 2014 r. dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe