Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/214/17 Rady Gminy Herby

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Herby

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe