Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/215/17 Rady Gminy Herby

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Herby dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe