Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 179/XXIX/17 Rady Gminy Janów

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Janów do ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe