Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/224/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pietrowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe