Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/233/2017 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zamiany uchwały określającej stawki podatku od środków transportowych na rok 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe