Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/242/17 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe