Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/248/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 24 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe