Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/254/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 24 marca 2017r.

w sprawie podziału Gminy Pilica na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe