Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 272(XXXII)17 Rady Gminy Poraj

z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Poraj w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poraj

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe