Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII.274.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe