Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/160/17 Rady Gminy Świnna

z dnia 23 marca 2017r.

w sprawie zmiany załacznika Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/135/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu gminy Świnna dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Świnna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe