Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 575/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie określenia zasad i warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe