Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.153.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 marca 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/122/2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Pawonków wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe