Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 31 marca 2017r.

o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2016 r. położonych na obszarze miasta Tychy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe