Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/289/2017 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe