Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/291/2017 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe