Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/533/17 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/155/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe