Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe