Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/258/17 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy - jednostki organizacyjnej Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe