Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Ciasna

z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Glinica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe