Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/608/2017 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 30 marca 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe