Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/190/2017 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/177/2017 Rady Gminy Ujsoły z dnia 16 lutego 2017 roku dotyczącej określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujsoły zamieszkałych poza obwodami szkół

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe