Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/283/2017 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które uniemożliwiają lub utrudniają posadowienie urządzeń związanych z realizacją inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilkowice w wybranych obszarach aglomeracji"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe