Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.207.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 kwietnia 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIII/150/17 Rady Gminy Świnna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świnna oraz określenia granic ich obwodów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe