Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr E/7/2017 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 22 marca 2017r.

w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe