Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 13 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Mstów

z dnia 28 marca 2017r.

do Porozumienia nr MZDiT.WPR.5555.8.2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w Gminie Mstów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe