Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 17 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Poczesna

z dnia 28 marca 2017r.

do Porozumienia zawartego w dniu 29 maja 2008 r. w sprawie komunikacji miejskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe