Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Lubliniec

z dnia 23 marca 2017r.

z wykonania budżetu miasta Lublińca za 2016 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe