Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Toszka

z dnia 29 marca 2017r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2016

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe