Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/621/17 Rady Miasta Chorzów

z dnia 11 kwietnia 2017r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe