Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/409/17 Rady Gminy Jasienica

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla części działki nr 1475/4 położonej w Jasienicy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe