Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt IV SA/Gl 576/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Lędziny z dnia 14 grudnia 2015 r. nr XX/158/15 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe