Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Rybniku

z dnia 29 marca 2017r.

z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2016 rok przyjęte Uchwałą Nr 392/LVII/17 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 29 marca 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe