Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.193.2017 Rady Gminy Kobiór

z dnia 12 kwietnia 2017r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe