Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.194.2017 Rady Gminy Kobiór

z dnia 12 kwietnia 2017r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe