Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 547.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Częstochowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe