Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/196/17 Rady Gminy Gilowice

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gilowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe