Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/254/2017 Rady Gminy Mstów

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe