Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/534/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/482/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe