Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/229/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 26 kwietnia 2017r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego trzy obszary miejscowości Bieżeń i Wręczyca Wielka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe