Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/786/17 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Rondo Książąt Pszczyńskich"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe