Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie regulaminów targowisk na terenie miasta Pyskowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe